01-4441577, 01-4425661

Our Team

Anju Karmacharya
Bikash Ghimirey
Bhuwan Aryal
Bikee Nepali
Kiran Rana
Bina Shrestha
Nilima Shrestha
Niman Maharjan
Nishant Shrestha
Radhika Maharjan
Pratik Bhusal
Ram Krishna Baidhya
Raj Kumar Humagain
Ramesh Kumar Pudasaini
Ranjeeta Bajracharya
Rekha Kapali
Roshani Dhakal
Sabina Shakya
Sabina Silwal
Samjhana Badal
Sapana Mishra
Sapana Rajbanshi
Saurav Prasai
Shyam Sunder Khatiwada
Sneha Khadka
Sujit Gyawali
Sudeep Lal Bajimaya
Sunaina Pradhan
Sushmita Gurung
Pramod Poudel
Campus Chief